Spg.: Er klassisk musik ikke alt for højstemt og dramatisk til et afslappet og hyggeligt arrangement? Svar: Jeg har nøje udvalgt musikstykker der egner sig som baggrundsmusik til middagsarrangementer. Jeg afpasser desuden lydniveauet således at musikken kan høres, men ikke virker forstyrrende på dialog m. v.

Spg.: Spiller jeg til fællessang? Svar: Ja, hvis det aftales på forhånd. Jeg kender mange melodier, og har desuden mange sangbøger med både kendte og mindre kendte melodier. Jeg går endvidere gerne på jagt efter noder til sange jeg ikke har noder til, og transskriberer også gerne hvis muligt. Hvis det aftales på forhånd, kan jeg således spille til langt de fleste fællessange. Hvis et ønske om en specifik fællessang opstår spontant til et arrangement, vil jeg i mange tilfælde kunne finde noden i mine medbragte sangbøger og dermed kunne spille til. I fald jeg ikke kan finde en node til den pågældende sang, vil jeg ikke kunne spille til.

Spg.: Spiller jeg til dans? Svar: Nej. Mit klassiske repertoire egner sig ikke til dans. Jeg spiller dog gerne til specifikke danse, som f. eks. brudevals etc.

Spg.: Når jeg booker dig i f. eks. tre timer, går noget af de tre timers spilletid så med at stille udstyr op og tage det ned igen? Svar: Nej, jeg vil være til rådighed for spil i samtlige tre timer. Jeg stiller udstyr op inden det aftalte starttidspunkt, og pakker det sammen igen efter det aftalte sluttidspunkt. Den ønskede spilletid er dog et sammenhængende tidsrum, således at naturligt opståede pauser i musikken, som f. eks. ved taler, er inkluderet.

Spg.: Hvordan foregår en typisk booking? Svar: Når du henvender dig, har vi en samtale om dit arrangements længde og karakter. Baseret på denne, kommer jeg med forslag til rammer, program og pris. Efter at en aftale er indgået skriver jeg arrangementet i kalenderen. Omtrent en uge før arrangementet afholdes, vil jeg kontakte dig igen med henblik på at afklare detaljer som f. eks. ankomst, opstilling, evt. særlige ønsker der måtte være opstået siden den første henvendelse etc.

Spg.: Medbringer du selv instrument? Svar: Som udgangspunkt vil jeg medbringe et elektrisk stagepiano af høj kvalitet, med tilhørende forstærker. I mange tilfælde vil der dog findes et akustisk flygel eller klaver det sted hvor dit arrangement skal afholdes. I så fald vil det akustiske instrument formentlig være at foretrække. Det kommer dog an på om det pågældende instrument stemmer, samt på akustikforholdene i rummet. Dette afklares gennem en telefonsamtale.

Spg.: Skal kunden betale særskilt for kørsel? Svar: Kørsel indenfor københavnsområdet er inkluderet i prisen. Hvis jeg skal køre længere væk vil prisen blive højere.